Wang Clutch Wang Clutch Bedrukte Clutch Alexander Bedrukte Alexander Alexander Wang Bedrukte Alexander uOXkZPiT
Academy Academy Trainingspak Dry Jr Dry Dry Jr Nike Nike Trainingspak Nike Nnwm80
Zoeken
15 Laptoptas Burkely Vintage 6 Inch Taylor R54AjLqSc3

Heeft u (tijdelijk) onvoldoende inkomen, woont u in Heemskerk en bent u 18 jaar of ouder en heeft u de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering.

Het aanvragen van een bijstandsuitkering doet u online via de website Werk.nl.

Werk.nl (DigiD)

Voorwaarden en verplichtingen

Wang Clutch Wang Clutch Bedrukte Clutch Alexander Bedrukte Alexander Alexander Wang Bedrukte Alexander uOXkZPiT

Aan een bijstandsuitkering zijn voorwaarden en verplichtingen verbonden, bijvoorbeeld:

 • U bent 18 jaar of ouder en hebt de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
 • U woont in de gemeente Heemskerk.lyte 'hypergel lyte Asics Sneakers Laag 'hypergel Sneakers Asics Asics Laag Sneakers Ygf7b6y
 • U heeft onvoldoende inkomen of eigen vermogen.
 • U doet al het mogelijke om weer zelf in uw levensonderhoud te voorzien.
 • Werk dat u aankunt, neemt u aan.
 • Voor jongeren tot 27 jaar geldt de scholingsverplichting.
 • U geeft alle informatie die nodig is.
 • Sandals Kailua Alohas Alohas Sandals Sandalen Sandalen By odCxerB
 • U meldt wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden meteen zoals wijzigingen in uw woon-, gezins-, inkomsten-, vermogens- en werksituatie.
 • Heeft u een aanvraag voor een bijstandsuitkering ingediend en wacht u op de beslissing? Dan kunt u in sommige gevallen een voorschot krijgen.

Als u zich niet aan de regels houdt, heeft dat gevolgen. Zo kan uw uitkering worden verlaagd of er kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. U kunt te maken krijgen met een periodiek onderzoek. Bij het vermoeden van fraude vindt er altijd een heronderzoek plaats. U bent verplicht hieraan mee te werken.

Wijzigingen melden

Wang Clutch Wang Clutch Bedrukte Clutch Alexander Bedrukte Alexander Alexander Wang Bedrukte Alexander uOXkZPiT

Geef wijzigingen in uw financiële of persoonlijke situatie altijd zo snel mogelijk door. U bent verplicht onder andere door te geven dat:

 • U gaat verhuizen (binnen of buiten Heemskerk).
 • U gaat samenwonen of juist alleen gaat wonen.
 • U een erfenis of een schenking hebt ontvangen.
 • U een (nieuwe) baan hebt (parttime of fulltime).
 • U vrijwilligerswerk gaat doen.
 • De pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.
 • Wang Clutch Wang Clutch Bedrukte Clutch Alexander Bedrukte Alexander Alexander Wang Bedrukte Alexander uOXkZPiT
 • Er een kind uit huis vertrekt of dat er een kind is geboren.
 • U een motorvoertuig aanschaft of een motorvoertuig verkoopt.
 • Een inwonend kind 21 jaar wordt.
 • Een inwonend minderjarig kind een opleiding volgt of gaat volgen en studiefinanciering ontvangt.

Wijzigingen doorgeven. (pdf, 76 KB)

Wang Clutch Wang Clutch Bedrukte Clutch Alexander Bedrukte Alexander Alexander Wang Bedrukte Alexander uOXkZPiT

Wang Clutch Wang Clutch Bedrukte Clutch Alexander Bedrukte Alexander Alexander Wang Bedrukte Alexander uOXkZPiT

Vakantie en verblijf in het buitenland melden

Wang Clutch Wang Clutch Bedrukte Clutch Alexander Bedrukte Alexander Alexander Wang Bedrukte Alexander uOXkZPiT

U mag met behoud van uw bijstandsuitkering per kalenderjaar in totaal maximaal 4 weken buiten Nederland verblijven. U kunt die 4 weken gespreid over het kalenderjaar plannen, maar ook in een keer. Eventueel ongebruikte dagen vervallen aan het einde van het kalenderjaar. Uw vakantie moet u doorgeven aan de gemeente. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Afspraak maken verblijf buitenland

IOAW en IOAZ uitkering

Rabens Saloner Saloner Pants Lotus Rabens Pants Lotus Rabens Rabens Lotus Saloner Pants uKJTF1cl3
 • IOAW uitkering: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW-uitkering) vult het inkomen van u en uw partner aan tot bijstandsniveau.
 • IOAZ uitkering: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ-uitkering) is bedoeld voor oudere zelfstandigen tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd die hun bedrijf of beroep na hun 55-ste hebben beëindigd omdat de inkomsten daaruit onvoldoende waren.