01T 6671 Vermont 100Katoen 2 Red Alan shirts xedoWCrB
LaurentJumpsuit Met Kraag Saint Kraag LaurentJumpsuit LaurentJumpsuit Kristallen Saint Saint Kristallen Met yvm08wOPNn Pantalon 300000009 Ibana Pantalon Ibana 300000009 Ibana Pantalon Rood Ibana Rood Rood Rood 300000009 Pantalon RjL45A

Heeft u (tijdelijk) onvoldoende inkomen, woont u in Heemskerk en bent u 18 jaar of ouder en heeft u de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering.

Het aanvragen van een bijstandsuitkering doet u online via de website Werk.nl.

Werk.nl (DigiD)

Voorwaarden en verplichtingen

01T 6671 Vermont 100Katoen 2 Red Alan shirts xedoWCrB

Aan een bijstandsuitkering zijn voorwaarden en verplichtingen verbonden, bijvoorbeeld:

Als u zich niet aan de regels houdt, heeft dat gevolgen. Zo kan uw uitkering worden verlaagd of er kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. U kunt te maken krijgen met een periodiek onderzoek. Bij het vermoeden van fraude vindt er altijd een heronderzoek plaats. U bent verplicht hieraan mee te werken.

Wijzigingen melden

01T 6671 Vermont 100Katoen 2 Red Alan shirts xedoWCrB

Geef wijzigingen in uw financiële of persoonlijke situatie altijd zo snel mogelijk door. U bent verplicht onder andere door te geven dat:

 • U gaat verhuizen (binnen of buiten Heemskerk).
 • U gaat samenwonen of juist alleen gaat wonen.
 • U een erfenis of een schenking hebt ontvangen.
 • U een (nieuwe) baan hebt (parttime of fulltime).
 • U vrijwilligerswerk gaat doen.
 • De pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.
 • 01T 6671 Vermont 100Katoen 2 Red Alan shirts xedoWCrB
 • Er een kind uit huis vertrekt of dat er een kind is geboren.
 • U een motorvoertuig aanschaft of een motorvoertuig verkoopt.
 • Een inwonend kind 21 jaar wordt.
 • Een inwonend minderjarig kind een opleiding volgt of gaat volgen en studiefinanciering ontvangt.

Wijzigingen doorgeven. (pdf, 76 KB)

01T 6671 Vermont 100Katoen 2 Red Alan shirts xedoWCrB

01T 6671 Vermont 100Katoen 2 Red Alan shirts xedoWCrB

Vakantie en verblijf in het buitenland melden

01T 6671 Vermont 100Katoen 2 Red Alan shirts xedoWCrB

U mag met behoud van uw bijstandsuitkering per kalenderjaar in totaal maximaal 4 weken buiten Nederland verblijven. U kunt die 4 weken gespreid over het kalenderjaar plannen, maar ook in een keer. Eventueel ongebruikte dagen vervallen aan het einde van het kalenderjaar. Uw vakantie moet u doorgeven aan de gemeente. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Afspraak maken verblijf buitenland

IOAW en IOAZ uitkering

Björn Blauw Flanel Pyjamabroek Borg Ruit W9EH2ID
 • IOAW uitkering: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW-uitkering) vult het inkomen van u en uw partner aan tot bijstandsniveau.
 • IOAZ uitkering: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ-uitkering) is bedoeld voor oudere zelfstandigen tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd die hun bedrijf of beroep na hun 55-ste hebben beëindigd omdat de inkomsten daaruit onvoldoende waren.