97 Yung Met Leren S Details Adidas Sneaker c4jL3Aq5R
Panterdessin Zwangerschapsrok Met Zwangerschapsrok Zwangerschapsrok Met Panterdessin OPw0n8k Makavelic Cross Bag Small Cross Body Bag Makavelic Small Makavelic Body PkXZui

Heeft u (tijdelijk) onvoldoende inkomen, woont u in Heemskerk en bent u 18 jaar of ouder en heeft u de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering.

Het aanvragen van een bijstandsuitkering doet u online via de website Werk.nl.

Werk.nl (DigiD)

Voorwaarden en verplichtingen

97 Yung Met Leren S Details Adidas Sneaker c4jL3Aq5R

Aan een bijstandsuitkering zijn voorwaarden en verplichtingen verbonden, bijvoorbeeld:

Als u zich niet aan de regels houdt, heeft dat gevolgen. Zo kan uw uitkering worden verlaagd of er kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. U kunt te maken krijgen met een periodiek onderzoek. Bij het vermoeden van fraude vindt er altijd een heronderzoek plaats. U bent verplicht hieraan mee te werken.

Wijzigingen melden

97 Yung Met Leren S Details Adidas Sneaker c4jL3Aq5R

Geef wijzigingen in uw financiële of persoonlijke situatie altijd zo snel mogelijk door. U bent verplicht onder andere door te geven dat:

  • U gaat verhuizen (binnen of buiten Heemskerk).
  • U gaat samenwonen of juist alleen gaat wonen.
  • U een erfenis of een schenking hebt ontvangen.
  • U een (nieuwe) baan hebt (parttime of fulltime).
  • U vrijwilligerswerk gaat doen.
  • De pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.
  • 97 Yung Met Leren S Details Adidas Sneaker c4jL3Aq5R
  • Er een kind uit huis vertrekt of dat er een kind is geboren.
  • U een motorvoertuig aanschaft of een motorvoertuig verkoopt.
  • Een inwonend kind 21 jaar wordt.
  • Een inwonend minderjarig kind een opleiding volgt of gaat volgen en studiefinanciering ontvangt.

Wijzigingen doorgeven. (pdf, 76 KB)

97 Yung Met Leren S Details Adidas Sneaker c4jL3Aq5R

97 Yung Met Leren S Details Adidas Sneaker c4jL3Aq5R

Vakantie en verblijf in het buitenland melden

97 Yung Met Leren S Details Adidas Sneaker c4jL3Aq5R

U mag met behoud van uw bijstandsuitkering per kalenderjaar in totaal maximaal 4 weken buiten Nederland verblijven. U kunt die 4 weken gespreid over het kalenderjaar plannen, maar ook in een keer. Eventueel ongebruikte dagen vervallen aan het einde van het kalenderjaar. Uw vakantie moet u doorgeven aan de gemeente. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Afspraak maken verblijf buitenland

IOAW en IOAZ uitkering

Een oliver Beachwear S Ritssluiting Met Strandjurk BedxoC
  • IOAW uitkering: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW-uitkering) vult het inkomen van u en uw partner aan tot bijstandsniveau.
  • IOAZ uitkering: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ-uitkering) is bedoeld voor oudere zelfstandigen tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd die hun bedrijf of beroep na hun 55-ste hebben beëindigd omdat de inkomsten daaruit onvoldoende waren.