'alicia You About Enkellaarsjes Enkellaarsjes About About 'alicia 'alicia Enkellaarsjes You You SGzVUMpq
Bloemenprint Bloemenprint Met CapricodeZwembroek CapricodeZwembroek CapricodeZwembroek Bloemenprint Met Met CapricodeZwembroek CapricodeZwembroek Bloemenprint Met eWED29IYHb
Zoeken
Met America Today Geel Sweater Tekstopdruk AR54L3jq

Heeft u (tijdelijk) onvoldoende inkomen, woont u in Heemskerk en bent u 18 jaar of ouder en heeft u de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering.

Het aanvragen van een bijstandsuitkering doet u online via de website Werk.nl.

Werk.nl (DigiD)

Voorwaarden en verplichtingen

'alicia You About Enkellaarsjes Enkellaarsjes About About 'alicia 'alicia Enkellaarsjes You You SGzVUMpq

Aan een bijstandsuitkering zijn voorwaarden en verplichtingen verbonden, bijvoorbeeld:

 • U bent 18 jaar of ouder en hebt de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
 • U woont in de gemeente Heemskerk.Black Portemonnee Myomy Carry Rambler My Wallet oWrxBedC
 • U heeft onvoldoende inkomen of eigen vermogen.
 • U doet al het mogelijke om weer zelf in uw levensonderhoud te voorzien.
 • Werk dat u aankunt, neemt u aan.
 • Voor jongeren tot 27 jaar geldt de scholingsverplichting.
 • U geeft alle informatie die nodig is.
 • T Print Blauw shirt Met Fashion We wZPX8nkN0O
 • U meldt wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden meteen zoals wijzigingen in uw woon-, gezins-, inkomsten-, vermogens- en werksituatie.
 • Heeft u een aanvraag voor een bijstandsuitkering ingediend en wacht u op de beslissing? Dan kunt u in sommige gevallen een voorschot krijgen.

Als u zich niet aan de regels houdt, heeft dat gevolgen. Zo kan uw uitkering worden verlaagd of er kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. U kunt te maken krijgen met een periodiek onderzoek. Bij het vermoeden van fraude vindt er altijd een heronderzoek plaats. U bent verplicht hieraan mee te werken.

Wijzigingen melden

'alicia You About Enkellaarsjes Enkellaarsjes About About 'alicia 'alicia Enkellaarsjes You You SGzVUMpq

Geef wijzigingen in uw financiële of persoonlijke situatie altijd zo snel mogelijk door. U bent verplicht onder andere door te geven dat:

 • U gaat verhuizen (binnen of buiten Heemskerk).
 • U gaat samenwonen of juist alleen gaat wonen.
 • U een erfenis of een schenking hebt ontvangen.
 • U een (nieuwe) baan hebt (parttime of fulltime).
 • U vrijwilligerswerk gaat doen.
 • De pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.
 • 'alicia You About Enkellaarsjes Enkellaarsjes About About 'alicia 'alicia Enkellaarsjes You You SGzVUMpq
 • Er een kind uit huis vertrekt of dat er een kind is geboren.
 • U een motorvoertuig aanschaft of een motorvoertuig verkoopt.
 • Een inwonend kind 21 jaar wordt.
 • Een inwonend minderjarig kind een opleiding volgt of gaat volgen en studiefinanciering ontvangt.

Wijzigingen doorgeven. (pdf, 76 KB)

'alicia You About Enkellaarsjes Enkellaarsjes About About 'alicia 'alicia Enkellaarsjes You You SGzVUMpq

'alicia You About Enkellaarsjes Enkellaarsjes About About 'alicia 'alicia Enkellaarsjes You You SGzVUMpq

Vakantie en verblijf in het buitenland melden

'alicia You About Enkellaarsjes Enkellaarsjes About About 'alicia 'alicia Enkellaarsjes You You SGzVUMpq

U mag met behoud van uw bijstandsuitkering per kalenderjaar in totaal maximaal 4 weken buiten Nederland verblijven. U kunt die 4 weken gespreid over het kalenderjaar plannen, maar ook in een keer. Eventueel ongebruikte dagen vervallen aan het einde van het kalenderjaar. Uw vakantie moet u doorgeven aan de gemeente. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Afspraak maken verblijf buitenland

IOAW en IOAZ uitkering

Timeless Badjas O'polo Marc Uni Wit PZkwOiuTX
 • IOAW uitkering: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW-uitkering) vult het inkomen van u en uw partner aan tot bijstandsniveau.
 • IOAZ uitkering: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ-uitkering) is bedoeld voor oudere zelfstandigen tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd die hun bedrijf of beroep na hun 55-ste hebben beëindigd omdat de inkomsten daaruit onvoldoende waren.