Gemeentemuseum Den Haag

Opdrachtgever

De Gemeente Den Haag

Studiejaar

2016/2017

Plaats

Den Haag

Het Gemeentemuseum Den Haag wil een museumavond laten organiseren door NEWb Entertainment, met als doel meer verbinding te creëren tussen verschillende

bevolkingsgroepen in Den Haag. Het programma moet de verschillende groepen boeien en tegelijkertijd kunnen fungeren als verbinding met elkaar.

Uitgevoerd door: